Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (ZMBiH) u 2018. godini ostvario je zavidne rezultate – dug prema uposlenicima je smanjen sa četiri miliona KM u 2015. na 608.275 KM u ovoj godini, prodato je 36.201 ulaznica i zabilježeno više od 60.000 posjeta.

Direktor te muzejske institucije Mirsad Sijarić danas je na konferenciji za medije izrazio zadovoljstvo rezultatima koje su uposlenici ostvarili ulažući ogroman napor da održe korak sa osnovnim naučnim, vaspitno-obrazovnim i muzeološkim poslovima, što je rezultiralo brojnim publikacijama, izložbama, predavanjima, međunarodnom saradnjom i projektima.

– U 2018. godini Zemaljski muzej BiH poduzeo je veliki broj aktivnosti s ciljem saniranja lošeg stanja infrastrukture, obnavljanja i uvođenja u funkciju novih izložbenih prostora, te opšteg poboljšanja uslova za posjetioce i same uposlenike – kazao je Sijarić.

Pored ostalog, održano je 16 izložbi, kao i 15 realiziranih aktivnosti u vidu konferencija, radionica, predavanja. Okončan je trening stručnjaka tog muzeja za konzervaciju i restauraciju u saradnji sa institutom iz Rima, a uz podršku Ambasade SAD-a u BiH okončan je i projekt “Preventivna konzervacija zbirki ZMBiH”.

Saradnja sa Ambasadom Francuske u BiH i UNESCO-om, kako je kazao, rezultirala je obnovom prostorije u kojoj se čuva “Sarajevska Hagada”.

– Sarajevska Hagada je ove godine ubilježena u UNESCO-ov registar Memorija svijeta, a izdavanje do sada najkvalitetnijeg, najobimnijeg izdanja istog rukopisa će zvanično biti predstavljeno javnosti 1. februara 2019. godine na 31. godišnjicu postojanja Zemaljskog muzeja – najavio je Sijarić.

Također je uz pomoć Francuske ambasade uspostavljena saradnja sa Muzejom Louvre u Parizu, a Sijarić je najavio i da će ZMBiH u Muzeju Louvr imati partnera i u narednom periodu.

– Nakon dugog tavorenja na privremenoj listi, graditeljska cjelina ZMBiH je 3. augusta ove godine zvanično upisana na Listu nacionalnih spomenika BiH, što bi u pravnom smislu značilo da je za njegovo održavanje, istraživanje i napredovanje zadužen federalni nivo vlasti – naglasio je Sijarić.

On je izrazio zadovoljstvo time što je dug ZMBiH prema uposlenicima i Poreznoj upravi FBiH smanjen, te Sijarić očekuje da bi ovom dinamikom saniranja duga krajem 2019. godine ZMBiH mogao imati pozitivno poslovanje.

Zaključio je da ZMBiH još uvijek iziskuje ogromne napore i pomoć svih nivoa vlasti, ali da pojedine institucije, kao što su Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo, veoma malo ili nikako ne izdvajaju sredstva za rad tog muzeja.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime