Upravni odbor Asocijacije izvođača i svirača uputio je otvoreno pismo predsjedniku Upravnog odbora Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Davoru Sučiću.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Sučiću,

u Vašoj prepisci sa članovima skupštine AMUS-a u jednom trenutku ste krajnje nepotrebno i nekorektno spomenuli kolektivnu organizaciju AIS (Asocijacija izvođača i svirača) u krajnje negativnom i nipodaštavajućem kontekstu. Budući da je iz Vaše prepiske vidljivo da nastupate kao predsjednik Upravnog odbora AMUS-a u tom svojstvu Vam se i obraćamo. Kako, međutim ne znamo stav ostalih članova UO AMUS-a o Vašim navodima, naše ćemo primjedbe adresirati direktno na Vas. Ne bismo se usudili pretpostaviti da je to mišljenje svih članova Upravnog odbora. Onako kako ste Vi pretpostavili u svom mailu, da je mišljenje Almira Ajanovića kao predsjednika UO AIS-a mišljenje svih članova UO AIS-a.

Ne znamo kako je to u drugim organizacijama niti nas zanima. Znamo da kod nas AIS ne kontroliše ponašanje svojih članova pa ni članova upravnih tijela kada njihovo djelovanje nije u vezi s AIS-om. Dakle, niti smo pozvani da dajemo svoj sud o stanju u AMUS-u niti želimo biti nepristojni petljanjem u unutrašnje stvari druge kolektivne organizacije. Ali hoćemo i to još kako braniti dostojanstvo organizacije u kojoj smo dobili povjerenje da je vodimo i zastupamo. Kako god se završi sapunica u Vašem Upravnom odboru i u Vašoj organizaciji, mi se u tu priču nećemo miješati.

Vrlo principijelno nismo ustali u zaštitu Almira Ajanovića, ali iz istih razloga nećemo dozvoliti niti da se od nas očekuje da budemo dio hajke koja se na njega sprovodi u AMUS-u. To je vaša stvar i vi je i riješite. Molimo Vas, gospodine Sučiću, da isti princip i Vi primijenite na AIS i da se suzdržite od one vrste komentara kakvu ste već iskoristili u svom mailu. Kao predsjednik UO AMUS-a, Vi nemate nikavo pravo AIS tretirati kao kolateralnu štetu vaših internih ratova. Nemate pravo i mi to nećemo dozvoliti. Budući da ste član AIS-a imate mogućnost, štaviše pozivamo Vas, da kroz strukture AIS-a djelujete i ukažete na eventualne nepravilnosti u radu ove organizacije.

Samo što Vi niste ni ukazivali na nepravilnosti. Vi ste spekulisali. Vi ste pretpostavljali.
Pretpostavili ste da je AIS društvo jednog lica i da je Almir Ajanović strah i trepet u ovoj organizaciji. I ta Vam je pretpostavka apsolutno pogrešna. Čak ste to potkrijepili navodnom izjavom gospodina Ajanovića kako, parafraziramo, on uposlenike AIS-a šalje po kafu i pred njim se u AIS-u stoji mirno. Čak ste naveli kako postoji audiozapis koji to potvrđuje.

Očekujemo da nam uputite javno izvinjenje jer ste u emailu koji je otišao na osam stotina adresa (a dobar dio onih koji su primili taj mail i naši su članovi) Upravni odbor AIS-a i sve njegove uposlenike prikazali kao beskičmenjake ovisne o volji jednog jedinog čovjeka.
Također Vas molimo da više nikad ne uzimate sebi pravo da iz pozicije predsjednika UO AMUS-a procjenjujete kvalitet i uspješnost našeg rada. Postoje ovlaštene i mjerodavne institucije za to koje su dale svoj sud. Ali radi suda javnosti mi ipak moramo da potenciramo neke činjenice. Vrlo tendeciozno, da ne upotrijebimo neku drugu riječ, izvukli ste naš prihod iz 2016. godine, prve godine našeg poslovanja, da biste cinično primijetili kako je to “impresivan” prihod od 400.000 KM i nasuprot njemu stavili vaš prihod od preko 5 miliona maraka iz pete godine poslovanja.

Čisto da znate, iako završni računi još nisu urađeni, mi očekujemo da će promet za 2017. godinu biti preko milion maraka. A Vi vrlo dobro znate da su svjetski standardi takvi da u svim zemljama svijeta autori ionako naplaćuju tri-četiri pa do pet puta više od izvođača. Kao i da su slične organizacije u okruženju po nekoliko godina funckionisale prije nego što su osigurale prvu isplatu.

I još povrh svega naš Upravni odbor je morao da se bori za svaku tarifu i svaki ugovor i nismo naslijedili nikakve ugovore, nikakve tarife, niti smo imali osiguran bilo kakav prihod kada smo dobili licencu. I bez obzira na Vaš sarkazam, mi te rezultate zaista smatramo impresivnim. A kakvi su vaši rezultati, mi u to ne ulazimo. To vi vidite sa vašim članstvom.

Ničim argumentovanu tvrdnju da AIS želi da preuzme AMUS nećemo ni komentarisati jer je valjda svakome jasno koliko je besmislena i apsurdna. A dozvolit ćemo sebi drskost da izrazimo duboku sumnju da bismo se usrećili takvim preuzimanjem. Zarad Vašeg i našeg članstva još jednom želimo istaknuti da ne postoji ni personalni ni bilo kakav sukob između AMUS-a i AIS-a. Bar ne da AIS zna za njega. Ponovo Vas pozivamo da ojačamo našu saradnju i da zajednički nastupamo prema korisnicima koji obilato koriste naše nejedinstvo.

Komentari