Sve je više “dugobradih” muškaraca, ali istraživanja pokazuju da žene i dalje više “padaju” na one kraće, “polunemarne” bradice.

Čak su i muškarci priznali da se mnogo bolje i muževnije osjećaju kada nisu zapušteni, ali ni sasvim obrijani. Ta zlatna sredina i dalje je na cijeni.

U Australiji je provedena anketa koja je obuhvatila pripadnike oba pola, starosti između 16 i 34 godine života. Tema je bila – prednosti i mane golobradih muškaraca i onih sa bradom.

Žene su se većinski složile da su frajeri sa bradicom seksepilniji i da se za njima uvijek okrenu. Izgledaju im pametnije, jače, elegantnije i zgodnije. Osim toga, dame su izjavile da ih neobavezna bradica asocira na avanturizam, a to uvijek djeluje privlačno.

S druge strane, i muškarci, čak 75 posto ispitanih, izjavili su da se sa bradom osjećaju muževnije i atraktivnije, dok je 68 posto njih kazalo da ih čini posebnim.